Originální ručně paličkovaná krajka
Swaczynova.M@seznam.cz

POZVÁNKY

Osobně se můžete se mnou setkat mimo jiné i na níže uvedených akcích. Těším se na Vás.