Rok 2015

Na tento rok neplánuji žádný kurz. 

______________________________________________________________

Rok 2012

Dům dětí a mládeže, Jablunkov a lektorka Swaczynová Marie pořádal v závěru roku 2012

Kurz paličkování JAK UPALIČKOVAT KRAJKU

Kurz byl určen pro začátečníky. Byly zde vysvětleny základní pojmy. Účastnice kurzu se seznámily kromě jiného se základními technikami paličkování.

Kurz se vydařil a přinesl výsledky v podobě samostatných prací žákyň tohoto kurzu. Touto cestou bych Vám chtěla ukázat některé práce mých žákyň, které se účastnily kurzu paličkování JAK UPALIČKOVAT KRAJKU.